top of page
kfar yeladim david poster design.jpg

כפר ילדים דוד

אודות כפר הילדים: 

כפר הילדים דוד הוא מוסד חינוכי המטפל בילדים בסיכון עם רקע וסביבה מורכבת, למשל הורים חלשים, חולים, מעורבים בעבריינות ובסמים, בעיות כלכליות, נמצאים בעוני מסויים ובהזנחה, ילדים שחוו אלימות פיזית, רגשית, פנימית, ילדים שחשופים להרבה בעיות.

 

בכפר קיימת מועדונית טיפולית המספקת ארוחת צהריים, גם ארוחות ערב ועזרה בשיעורי בית, עם ליווי של פסיכולוגית ועובדות סוציאליות. כפר הילדים עובדים עם משרד הרווחה.

 

 

life changer 

ערב גיוס כספים להקמת חדר טיפולים, שמטפל בגישה חדשה על ידי חדר טיפולי רב תכליתי.

אז מה עשינו:

הובלנו, את המהלך עם הסלוגן:

Give The Kfar Yeladim David Children

A Present For Their Future

שהופיע בשפה השיווקית והתקשורתית שעיצבנו לקידום ערב ההתרמה הכולל:

עיצוב והפקת סרט תדמית לקידום הערב והזמנת התורמים לעזרה בבניית חדר הטיפולים

עיצוב והפקת סרט תדמית | פוסטרים | רולאפים | מסכי טלוויזיה | עיצוב לדיגיטל | פוסט | סטורי | כתיבה שיווקית

kyd-roll-up.jpg
kfar yeladim david_slogen.jpg
kyd-poster.jpg
kyd-story.jpg
mobile-2.jpg
bottom of page