top of page
foodfix website design.jpg

פודפיקס עיצוב אתר

אתר אחד ל-3 חברות. האתגר בעיצוב האתר היה כאשר נדרשנו  להראות באתר את שלושת החברות השונות כך שיהיה ברור שהחברה הגדולה היא פודפיקס ותחתיה החברות הנוספות גם כאשר נמצאים בעמוד חברה אחר. שזהות חברת פודפיקס תהיה ברורה בכל עמודי האתר, כך שבכל מקום בו המשתמש יהיה, הוא יבין שהוא נמצא באתר חברת פודפיקס.

יחד עם זאת האתר צריך לכלול את שלושת חברות הבת תוך זהות ושפה אחידה שנובעת מהמיתוג הגדול של חברת פודפיקס.

אז מה עשינו:

תחמנו את החברות השונות בצבעוניות אחידה של חברות הבת עם שימוש באלמנט גרפי מוביל שלקחנו מלוגו חברת פודפיקס. אלמנט גרפי זה חוזר בכל עמודי התוכן ועל ידי שימוש בצבע החברות השונות, שייכנו את התוכן לחברת הבת הרלוונטית.

foodfix web web_3 pages.jpg

מוטיב עיצובי:

עשינו שימוש באלמנט גרפי שלקחנו מתוך לוגו פודפיקס והוא היה האלמנט המוביל בכל עמודי התוכן של האתר.

foodfix website design.jpg
foodfix web design.jpg
foodfix web guid.jpg

צבעוניות:

אפיינו את עמודי החברה כאשר כל חברת בת בצבעוניות המזוהה שלה

foodfix web pages 2.jpg
nutrifix pages 2.jpg
bottom of page