top of page
agendot-branding-business-card.jpg

אג׳נדות - מיתוג מחדש

חברת אג׳נדות מייצרת תוכן חברתי על ידי שיתופי פעולה אסטרטגים בין חברות לארגונים ועמותות, החיבורים הללו מייצרים שיתופי פעולה מבורכים שתורמים לכל המעורבים בדבר. בזכות העשייה החברתית, המעורבות והגברת המודעות לנושא המטופל.

 

הבריף:

לייצר לוגו חדש שמעביר את ערכי החברה: מובילות, חברתיות, עשייה חברתית, תרומה לקהילה.

עם עיצוב שמייצר רגש, נקי, זכיר ובולט והכי חשוב שיהיה רלוונטי לקהל היעד.

אז מה עשינו:

לאחר מחקר הערכים שעשינו, רצינו להעביר רגש שמבוסס על העשייה החברתית והתרומה המקצועית והתקשורתית של אג׳נדות וכך הגענו לעיצוב הלוגו שמחבר בין הערכים:

- הצלחה, שמחה והנאה (חיוך).

- מובילות, מקצוענות והאות הראשית של החברה (A).

- תרומה הדדית מהעשייה המבורכת שמבוססת על נתינה חברתית וקהילתית (לב).

יל ידי עיצוב הערכים ומספר לא מעט של נסיונות הגענו לתוצאה של סמליל אמוציונלי שמבוסס על ויזואליות של לב + חיוך + A

לוגו טייפ מעוגל נעים וזורם, שעומד בפני עצמו ומשלב את נכס החיוך ( האות g )

לסיכום:

1. התחלנו במחקר ערכים על מנת לזהות את תכונות המותג

2. חיפשנו מאפיינים ויזואלים שמעבירים את הערכים האלו בצורה אמוציונלית

3. עיצבנו לוגו אמוציונלי המבוסס על הערכים האלה, לוגו נקי זכיר שמייצר אהדה למותג

agendot-branding-assets.jpg
agendot-for-boom-website-22.jpg
agendot-for-boom-website.jpg
agendot-logo-mockup-1.jpg

מוטיב עיצובי:

על ידי שילוב הערכים של אג׳נדות יצרנו סמליל מקורי שמבטא את ערכי החברה:

- הצלחה, שמחה והנאה (חיוך).

- מובילות, מקצוענות והאות הראשית של החברה (A).

- תרומה הדדית מהעשייה המבורכת שמבוססת על נתינה חברתית וקהילתית (לב).

agendot for boom website 8.jpg
agendot-for-boom-website5.jpg
agendot-for-boom-website4.jpg

צבעוניות:

הצבעוניות מעבירה ערכים חמים של חברתיות וקהילה וערכים קרים של העולם העסקי

agendot-for-boom-website3.jpg
agendot-branding-machvan.jpg
agendot-branding-mobile.jpg
agendot-branding-hat.jpg
agendot-branding-assets-bag.jpg
bottom of page